Vogelatlas van Nederland - SOVON Vogelonderzoek - image 1
Vogelatlas van Nederland - SOVON Vogelonderzoek - image 2

Information

Vogelatlas van Nederland - SOVON Vogelonderzoek

Kenmerken van de Vogelatlas van Nederland

  • 640 bladzijden
  • 450 foto's
  • 300 grafieken
  • 1000 kaarten
  • 369 vogelsoorten
  • 130 soortauteurs
  • Hardcover
  • Afmetingen van 313 x 242 x 54mm