Service en garantie

Garantietermijn

Op alle nieuwe producten heeft u standaard minimaal 2 jaar wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Zo kan het zijn dat bepaalde leveranciers een langere (fabrieks)garantietermijn hanteren dan de standaard 2 jaar. Als dit bij ons aangegeven staat, dan is dit ook van kracht. Indien de fabrieksgarantie afwijkt van de wettelijke minimale garantie, dan nog blijven dezelfde wettelijke rechten die u als consument heeft van kracht.

Wat valt niet onder garantie?

De volgende situaties worden niet gedekt door de standaard fabrieksgarantie, tenzij anders aangetoond.

 • Gebroken display's
 • Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik
 • Vocht- of waterschade
 • Val- of stootschade

Bij het ten onrechte claimen van garantie moeten wij de onderzoekskosten van de leverancier aan u doorberekenen, deze zijn afhankelijk per reparateur en kunnen vooraf aan u worden doorgeven. Wij berekenen zelf geen afhandelingskosten aan u door.

Defect bij ontvangst

Neem direct contact op met onze klantenservice als een product bij ontvangst niet goed functioneert. Zo kan de situatie snel worden opgelost. Bij het retour zenden van een product welke bij ontvangst niet goed functioneert dient de originele verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele en complete staat te worden teruggestuurd.

Afkoelingsperiode

Als u koopt bij CameraNU.nl, dan mag u een product veertien dagen proberen. Dit wordt de afkoelingsperiode genoemd. Mocht u het product onverhoopt niet willen houden, dan dient u dit bínnen deze 14 dagen aan onze klantenservice te laten weten. Na de afkoelingsperiode van 14 dagen heeft u dan nog maximaal 14 dagen de tijd het product naar ons toe te zenden. Vanzelfsprekend dient de verpakking van uw product onbeschadigd te zijn, pak uw product dus voorzichtig uit. Via het speciale retourformulier kunt u uw product retourneren.

De volgende producten kunnen niet geretourneerd worden

 • Producten, zoals canvasafdrukken, maatwerk Apple computers of DVD's kunnen niet worden geretourneerd.
 • Wanneer artikelen in gebruik zijn genomen, bijvoorbeeld in het geval van inkt of fotopapier en dergelijke.
 • Wanneer de verpakking van het product niet compleet is of onherstelbaar beschadigd is.
 • Software waarvan het zegel verbroken is

Klik hier voor een overzicht van alle voorwaarden

 • De koper is verantwoordelijk voor de kosten en het risico van de retourzending. Alle reeds betaalde bedragen worden teruggestort.

Tip! Controleer en test uw aankoop dus goed, maar wees de eerste 14 dagen voorzichtig!

Kosten

Aan reparaties kunnen diverse kosten verbonden zijn. Hieronder ziet u wat voor kosten u kunt tegenkomen in het reparatieproces.

 • Kosten voor het opsturen van een defect artikel zijn voor uw rekening.
 • Reparaties binnen de garantietermijn worden kosteloos naar de reparateur doorgestuurd, maar ook kosteloos naar u geretourneerd.
 • Indien u buiten de garantietermijn een artikel bij ons aanbiedt voor reparatie, of het artikel is niet bij ons aangeschaft, dan zijn wij genoodzaakt om € 20,- verzend- en administratiekosten door te berekenen.
 • Defecten veroorzaakt door invloeden van buitenaf vallen niet onder de garantie. Wij zullen dan een prijsopgave met u overleggen. Houdt in dit proces rekening met de onderzoekskosten, deze bedragen normaliter rond de € 50,- à € 60,-.
 • Invloeden van buitenaf zijn bijvoorbeeld vallen, stoten, schade door beknelling, waterschade, forceren en ondeskundig gebruik.
 • U krijgt 3 maanden garantie op de reparatie, dit wordt reparatiegarantie genoemd. Deze garantie geldt dus alléén voor het gerepareerde onderdeel.
 • Bij retourzendingen zal CameraNU.nl het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan u retourneren.

Looptijd van uw reparatie

De gemiddelde looptijd van een reparatie bedraagt standaard, onder voorbehoud, 4 tot 5 weken. Gedurende de reparatieperiode wordt u echter netjes door ons van informatie voorzien, zodat u altijd op de hoogte bent van de status van uw reparatie.

Garantie voorwaarden

 1. Alle door ons geleverde artikelen worden, tenzij anders vermeld, geleverd met 2 jaar standaard fabrieksgarantie.
 2. Dient een defect zich aan gedurende de eerste week na aankoop dan wordt het betreffende artikel direct kosteloos vervangen, mits het artikel voorradig en leverbaar is.
 3. Indien zich binnen de aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- of fabricagefouten, dan zal CameraNU.nl naar haar keuze de reparatie kosteloos verrichten of tot vervanging overgaan. Een defect dat binnen de garantietermijn ontstaat, maar pas na de garantietermijn wordt gemeld valt niet onder de garantievoorwaarden. Reparaties worden alleen kosteloos uitgevoerd tijdens de garantietermijn.
 4. Indien het product, na controle door de fabrikant, geen mankement vertoont of het mankement is ontstaan door eigen gebrek, dan worden de onderzoekskosten en de verzendkosten doorberekend aan de klant.
 5. Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
 6. Aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door een ondeugdelijk product wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens de aansprakelijkheid zoals in de door CameraNU.nl gesloten verzekering inzake de wet productaansprakelijkheid is gedekt.
 7. Als het product ruw of ondeskundig is behandel kan geen enkele aanspraak op garantie worden gemaakt.
 8. Het schoonmaken van sensoren valt niet onder de garantie. Bevinden zich in een LCD display minder dan drie dode pixels dan valt dit niet onder de garantie.
 9. Bij een eventueel defect dient het product onder bijvoeging van de originele aankoopfactuur, eventueel meegeleverd garantiecertificaat en originele doos bij CameraNU.nl aangeboden te worden. U kunt het product uiteraard ook persoonlijk bij ons afgeven. Alvorens langs te komen of het product op te sturen, vult u eerst het schadeformulier in op onze website. CameraNU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele schade ontstaan tijdens transport naar CameraNU.nl.
 10. Verbruiksartikelen zoals accu's, cartridges, acculaders, tassen en batterijen hebben een half jaar fabrieksgarantie, mits anders vermeld.
 11. Bij garantiereparaties zijn de portokosten van verzendingen naar CameraNU.nl of fabrikant voor de klant. De retourzendingen naar de klant, binnen de Benelux, zijn voor rekening van CameraNU.nl.
 12. Reparaties welke niet onder de garantie vallen en voor rekening voor de klant worden verricht, worden onder rembours retour gezonden.
 13. Zendingen die naar CameraNU.nl worden verstuurd onder vermelding van "portokosten voor ontvanger", worden door CameraNU.nl geweigerd en retour afzender gezonden.
 14. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Klachten of opmerkingen

Heeft u een klacht of opmerking over de volgende onderwerpen?

 1. De afwikkeling van uw bestelling of de levertijd van een product.
 2. Het functioneren van uw aankoop.
 3. Het ontbreken van een handleiding of één of meerdere accessoires.
 4. De service of klantvriendelijkheid van onze medewerkers.
 5. Onze website.

Stuurt u dan een e-mail naar: service@cameranu.nl of kijk op de website van de geschillencommisie www.sgc.nl voor meer informatie. Wij zullen deze binnen 1 werkdag beantwoorden. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Zopim
Heeft u een vraag?