De beste plekken in NL voor vogelfotografie

Je kunt vogels fotograferen in je eigen achtertuin, vanuit een vogelhut, langs de kust, bij een roofvogelshow en zelfs in een dierentuin. Nederland heeft naast deze hotspots nog veel meer te bieden voor vogelaars. Op deze pagina ontdek je de beste plekken voor vogelfotografie in Nederland!

De Biesbosch

In Nationaal Park De Biesbosch zijn het hele jaar door allerlei vogels te vinden. Typische bewoners zijn de blauwborst, cetti’s zanger, nachtegaal, ijsvogel, grote zilverreiger, lepelaar, bosuilen en de zeearend en de visarend. Elk seizoen in dit prachtige stukje Nederland heeft zijn eigen hoogtepunten!

De Groene Jonker

Nabij de Nieuwkoopse Plassen is De Groene Jonker aangelegd als verbinding met de Vinkeveense plassen. Het is een relatief ‘jong’ wandelgebied waar je vogels zoals kieviten, zwarte sterns, smienten en futen kunt spotten. Door het wisselende waterpeil kan de purperreiger hier van een voedselrijke omgeving genieten. Er overwinteren ook ganzen en eenden in het gebied en in het voorjaar broeden er lepelaars in de Nieuwkoopse plassen.

De Groote Peel

Nationaal Park De Groote Peel is een hoogveengebied met veel water en dit trekt vele vogelsoorten aan. Er leven hier moeras- en watervogels zoals dodaars, de geoorde fuut, grauwe ganzen, de winter- en zomertaling, bruine kiekendief, de waterral, nachtzwaluw, de blauwborst en de roodborsttapuit.

Het Lauwersmeer

Het Nationaal Park Lauwersmeer is een populair gebied voor vogelaars en er zijn meerdere kijkplekken zoals Jaap Deensgat en Ezumakeeg. In de winter zijn er duizenden ganzen in het gebied en ontelbaar veel trekvogels gebruiken dit gebied als tussentijdse rustplaats tijdens de vogeltrek. De wielewaal, lepelaar, kluut, bergeend, het nonnetje, verschillende valken en reigers zijn er zeker te vinden!

De Marker Wadden

De Marker Wadden is een nieuw eilandgebied dat speciaal is aangelegd voor natuurherstel en natuurlijk profiteren broedvogels hier van! Soorten die de eilanden écht hebben ontdekt zijn de kluut, visdief en dwergstern. Daarnaast zijn er al plevieren, gele kwikstaarten, rietgorzen, de kleine karekiet en wel acht soorten eenden waargenomen.

De Oostvaardersplassen

Dit is een heel bekend gebied in Flevoland met meerdere uitkijkpunten en vogelhutten. Niet alleen wonen er duizenden ganzen, je komt er vele soorten tegen zoals de baardman, roerdomp, reigers, aalscholvers, lepelaars, buidelmees, de bruine kiekendief, allerlei roofvogels en zelfs visarenden en zeearenden.

De Waddeneilanden

De Waddeneilanden zijn echte trekpleisters voor vogels en vooral Texel is een aanrader omdat hier vele vogelgebieden en kijkhutten zijn. Denk aan Utopia, De Schorren, Dijkmans Zeker tijdens de najaarstrek passeren er veel bijzondere vogels de revue zoals de bladkoning, morinelplevier en met een beetje geluk zie je zelfs de bijeneter.

Weerribben-Wieden

In dit nationale park kun je niet alleen wandelen, maar ook fietsen of met een fluisterbootje varen. Rietzangers, karekieten, knobbelzwanen, blauwborsten, de roerdomp en purperreigers leven in dit gebied. Elk jaar blijft er een deel van het riet staan zodat vogels in oude stengels kunnen nestelen. Misschien kom je wel een otter tegen...

Zeeland

Door de ligging is Zeeland de plek bij uitstek voor het fotograferen van vogels. Nationaal Park de Oosterschelde, de Brouwersdam bij Ouddorp, de Bruintjeskreek, krekengebied Dijkwater, eiland Tholen en de Grevelingendam. En net boven Zeeland is het gebied de Korendijkse Slikken de moeite van het bezoeken waard!

Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn er drie plassen waar je je hart als vogelaar kunt ophalen: de Reeuwijkse plassen, Langeraarse plassen, en de Nieuwkoopse plassen. Er zijn duizenden vogels te spotten. Denk aan de kleine zwaan, smient, tafeleend, krakeend, slobeend, brilduiker, kuifeend, dodaars, blauwe reigers, aalscholvers en de wintertaling.

Dit heb je nodig als vogelaar

Meer lezen over vogelfotografie?

Wat heb je nodig voor vogelfoto's?
Wat heb je nodig voor vogelfoto's?
Welke camera is het beste voor het fotograferen van vogels? En wat voor objectief koop je er precies bij? Je leest het hier!
Lees meer
Vogelfoto's met een schommelkop
Vogelfoto's met een schommelkop
Op deze pagina lees je alles over het fotograferen van vogels met een schommelkop, een speciale statiefkop voor telelenzen!
Lees meer